VetFamily ble etablert som en dansk partnerkjede for eiere av dyresykehus og dyreklinikker for snart 20 år siden. Modellen bygger på etablerte samarbeidsformer mellom frittstående dyresykehus og dyreklinkker rundt om i verden.

I 2014 ble VetFamily lansert i Sverige og i 2015 i Norge som en innkjøpsallianse hvor det primært jobbes med å bedre lønnsomheten gjennom gode innkjøpsavtaler og administrative rutiner for de lokalt eide klinikkene. 

VetFamily tilbyr deltagelse i en ren innkjøpsallianse hvor lokal råderett og profil opprettholdes som før.

I Norge er det 201 medlemmer med i alliansen.

VetFamily er en frittstående aktør med mer enn 1200 klinikker i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland.