VetFamily ble etablert som en dansk partnerkjede for eiere av dyresykehus og dyreklinikker for snart 20 år siden. Modellen bygger på etablerte samarbeidsformer mellom frittstående dyresykehus og dyreklinkker rundt om i verden.

I 2014 ble VetFamily lansert i Sverige som en innkjøpsallianse hvor det primært jobbes med å bedre lønnsomheten gjennom gode innkjøpsavtaler og administrative rutiner for de lokalt eide klinikkene. Det er 175 medlemmer tilknyttet VetFamily i Sverige!

Nå er det fremgangsrike konseptet i Norge. Vi følger den svenske modellen og tilbyr deltagelse i en ren innkjøpsallianse. Lokal råderett og profil opprettholdes som før.

I Norge er det  179 klinikker med i alliansen.

VetFamily er eiet av AniCura, en av Europas ledende virksomheter innenfor høykvalitativ behandling av smådyr. Selskapet består av mange store og velronommerte dyresykehus og dyreklinikker, noe som gir unike muligheter til samarbeid og kunnskapsdeling, samt tilgang til spesialkompetanse. AniCura tar årlig i mot over en million pasienter og er en anerkjent utdannings og henvisningsinnstans.